ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และงานเขียนลักษณะอื่นๆ ที่มีเนื้อหาด้านศิลปะและวัฒนธรรมตีพิมพ์ในวารสาร สารอาศรมวัฒนธรรมฯ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำวารสาร "สารอาศรมวัฒนธรรมวัยลักษณ์" ติอต่อกันมาเป็นเวลาร่วม ๑๙ ปี ในระยะแรกมีขนาดใหญ่ใช้กระดาษเอ ๔ จำนวน ๔-๕ แผ่น และค่อยๆ พัฒนาเพิ่มความหนาขึ้นตามลำดับ บัดนี้มีความหนาประมาณ ๑๐๐ แผ่น พิมพ์เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ เนื้อหาหลักคือ งานเขียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ไทย และเทศ) อีกทั้งที่มีความเกี่ยวเนื่อง ทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์วรรณกรรม และงานเขียนลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณค่าต่อความรู้และสติปัญญา

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านมีโอกาสได้ใช้สื่อวารสาร "สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยววลัยลักษณ์" ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานตีพิมพ์ ได้ที่ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

TOP