ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการรอบรู้ถิ่นไทย ตอน มาฆบูชาแห้ผ้าขึ้นธาตุ ทาง NBT

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการรอบรู้ถิ่นไทย ตอน มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๓๐ น.

ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้รู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทปรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้cultural.wu.ac.th/

TOP