ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยน URL ในการเข้าเว็บไซด์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง URL ในการเข้าเว็บไซด์ ดังนี้

จากเดิม http//:nurse2.wu.ac.th เปลี่ยนเป็น http://nurse.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน


TOP