ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนิติกร งานนิติการ ส่วนสารบรรณและอำนวยการ