ข่าวทั่วไป

ของดการให้บริการรถโมบาย KTB on the move ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ก.พ. 2559

เนื่องด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะนำรถโมบาย KTB on the move ไปให้บริการในงานสัปดาห์วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 จึงของดให้บริการภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันดังกล่าว และเมื่อครบกำหนดวันแล้ว จะนำรถมาให้บริการภายในมหาวิทยาลัยตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

TOP