ของดการให้บริการรถโมบาย KTB on the move ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ก.พ. 2559