ข่าวทั่วไป

ขอขยายเวลาการงดให้บริการรถโมบาย KTB on the move ธนาคารกรุงไทย

ตามที่ ธนาคารกรุงไทย ขอนำรถโมบาย KTB on the move เพื่อไปให้บริการงานวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องนำรถเข้าซ่อมบำรุง จึงขอขยายเวลาในการงดให้บริการรถโมบาย KTB on the move ภายในมหาวิทยาลัย และเมื่อซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำรถมาให้บริการตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

TOP