ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อ Metastatic associated genes in cholangiocarcinoma ในวันที่พุธที่ 24 ก.พ. 2559