ข่าวเด่น

ศาลฯยกฟ้อง กรณี จนท.สตง.ฟ้องผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกนั่งบัลลังก์ พิจารณาคดีหมายเลขดำ ที่ 3244/2558 ระหว่างนายพงศ์ปณต สนิท เจ้าหน้าที่ สตง. เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เป็นจำเลย ในฐานความผิดหรือข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร

โดยคดีดังกล่าว นายพงศ์ปณต สนิท ได้ยื่นฟ้อง ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งศาลได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดงต่อศาลอย่างรอบคอบ จึงออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิพากษายกฟ้อง ด้วยเหตุว่าฟ้องโจทก์ไม่มีมูล เพราะจำเลยชี้แจงด้วยเหตุผลชอบตามทำนองคลองธรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารแต่อย่างใด

“นอกจากนี้กรณีการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารทุกคน ขอยืนยันว่าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เป็นนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานของโครงการศูนย์การแพทย์เป็นไปตาม ROADMAP ที่วางไว้ มีความก้าวหน้าไปตามลำดับ ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผน 1,400 วันแล้วเสร็จ โดยมีบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)เป็นผู้รับเหมา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ กล่าว

TOP