ข่าวทั่วไป

ศูนย์บริการวิชาการเดินไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจสังคม ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 - 2 มีนาคม 2559

ในการนี้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ หากประสงค์จะติดต่อในกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ คุณศรัญญา ทองอยู่ โทร. 081-5361317

TOP