ข่าวเด่น

ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะทำงานด้านเทคนิค โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมงานและบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ และคณะ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงานและคณะทำงานด้านเทคนิค ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานจากผู้เกี่ยวข้อง

คุณชวกร ถวาย ผู้จัดการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มดำเนินงานในช่วงเวลา 5 - 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะนี้การดำเนินโครงการมีความคืบหน้าคิดเป็น 3-4% ของปริมาณมวลรวมโครงการทั้งหมด โดยดำเนินการถมดินคิดเป็น 30-40% ของงานถมดิน ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ทำให้เวลาในการทำงานจาก 100 วัน โดยเฉลี่ยเหลือเพียง 40 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้พยายามเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยจะปรับเปลี่ยนลำดับการทำงานใหม่ ไม่ต้องรองานถมดินให้แล้วเสร็จทั้งหมด แต่จะเริ่มงานตอกเสาเข็มในส่วนที่งานถมดินได้ระดับแล้วไปด้วย คาดว่าจ ะสามารถเริ่มงานตอกเสาเข็มได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559 นี้ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ให้แล้วเสร็จได้ตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน

พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ กล่าวหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ว่า เป็นที่น่าพอใจ ทั้งเรื่องการถมดิน โดยเฉพาะในพื้นที่สร้างบ้านพักบุคลากร โดยคาดว่า จะถมดินได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับในพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ตึก A-E นั้น ขณะนี้การถมดิน ได้ระดับที่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้แล้ว ซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมาจะดำเนินการในช่วงต้นเดือนหน้า การดำเนินการในขั้นต้นอาจล่าช้าไปบ้างเนื่องจากอุปสรรคด้านภูมิอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แต่ถือว่าไม่คลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้มากนัก ในภาพรวมถือว่าน่าพอใจและมีความมั่นใจว่า บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ให้แล้วเสร็จในปี 2562

ประมวลภาพ

TOP