ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 13

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 13 และสัมมนาฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านไม้เสียบ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ในการนี้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ หากประสงค์จะติดต่อในกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ งานธุรการ โทร. 3248-9

TOP