ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการครัวสาธิต)