ข่าวเด่น

ท่องเที่ยวฯ ม.วลัยลักษณ์คว้า 3 รางวัล แข่งทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล ซึ่งมี ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากเวทีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาประมาณ 200 คนจาก 30 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ภาษาไทย ในหัวข้อ "การนำชมพระบรมมหาราชวังและพระศรีรัตนศาสดาราม" นายทินกร ชาวโพธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางสาวชนกพร ศรีวิโรจน์ ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 และ 1000 บาท ตามลำดับ พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ นายอุดมศักดิ์ รวยทอง และ นางสาววนิดา พรประสิทธิ์ ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันทักษะการเขียนและนำเสนอรายการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน "สัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมพร กับบริษัท ไข่มุก แทรเวล" โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตรอีกด้วย

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=995

TOP