ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมแข่งขันแรลลี่การกุศล “MBA Walailak University Rally Open 2016”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมแข่งขันแรลลี่การกุศล “MBA Walailak University Rally Open 2016” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ “โครงการ แรลลี่การกุศล MBA-Walailak Rally Open 2016" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในวันเสาร์ที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท เวลา 06.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาโรงเรียนวัดโคกเหล็กและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ได้ดังนี้

1. ค่าสมัครคันละ 3,900 บาท ( 2 ท่าน )
2.กรุณาระบุขนาดของเสื้อของผู้ขับรถและผู้นำทางดังนี้ไซด์ S, M, L, XL, XXL, XXXL เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเสื้อ
3. ห้องพัก 1 ห้องนอนได้ไม่เกิน 3 คน
4.หากมีผู้ติดตามมากกว่า 1 ท่าน จะต้องชำระค่าสมัครตามปกติ (ตามที่ระบุไว้ข้อ 1)
6.ในวันแข่งขันขอให้ผู้ร่วมแข่งขันมาพร้อมกัน ณ โรงอาหาร 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 06.30 น.เพื่อ

• ลงทะเบียน แผนที่การเดินทาง รับสติ๊กเกอร์ หมายเลขรถ และสติ๊กเกอร์ผู้สนับสนุนเพื่อติดประจำรถเข้าร่วมแข่งขัน
• รับฟังสรุปเทคนิค เคล็ดลับ ในการร่วมแข่งขันจากผู้จัดการแข่งขัน
• เข้าร่วมพิธีเปิด และ ปล่อยขบวนรถ

7. สำหรับเสื้อที่ใช้ในการแข่งขัน ท่านจะได้รับเสื้อในวันที่ 26 มีนาคม 2559 สามารถติดต่อขอรับได้ที่จุดลงทะเบียน โดยผู้ขับขี่ ผู้นำทาง และผู้ติดตามจะได้รับเสื้อ ท่านละ 1 ตัว ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะไม่ได้รับเสื้อ
8. ผู้ประสานงาน
1. คุณธารินี ดงน้อย (กวาง) โทร. 084-628-1966
2. คุณเกศิณี ทองบุญชู (เกด) โทร. 087-463-9525
9. โรงแรมที่พักในครั้งนี้ คือโรงแรมกระบี่ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 232 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เบอร์โทรศัพท์ 075-637-030 แฟกซ์: 075-637-051
10. รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ และพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การชำระค่าสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชีนางสาวรานี เมืองศรีนุ่น/นางสาวธารินี ดงน้อย/นางสาวณุทยา สุขสวัสดิ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนกะโรม หมายเลขบัญชี 437-057934-6 และแฟกซ์ใบนำฝากรวมทั้งใบสมัครไปยัง สำนักวิชาการจัดการ ทางโทรสารหมายเลข 075-672482หรือ email: nutthaya.su@hotmail.com สมัครพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-6281966, 087-4639525, 075-6722203

สมัครออนไลน์ได้ที่
http://goo.gl/forms/FoL8fpKRoQ


TOP