ปมพันล้านศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์ ถึงเวลาต้องช่วยนำพาให้พ้นกับดักผลประโยชน์ : ผู้จัดการออนไลน์