ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครศรีราชสีมา ศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครศรีราชสีมา ศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

TOP