ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ลูกประคบ สเปรย์ไล่แมลง ไพลแห้ง และขมิ้นชันแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ จำนวน 1 อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ลูกประคบ สเปรย์ไล่แมลง ไพลแห้ง และขมิ้นชันแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. นางสาวณัฐณิชา ดวงขจี
2. นางสาวชุติญา ไกรวงศ์ธาดา
3. นางสาวการเกตุ วัฒนสิทธิ์
4. นางสาวกันตวรรณ ดาราพงศ์

จึงขอให้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากไม่มาภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP