ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ลูกประคบ สเปรย์ไล่แมลง ไพลแห้ง และขมิ้นชันแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ จำนวน 1 อัตรา