ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวมอลต์ไข่มดริ้นชนิดชงได้ทันที หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา