ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวมอลต์ไข่มดริ้นชนิดชงได้ทันที หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวมอลต์ไข่มดริ้นชนิดชงได้ทันที หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. นางนงลักษณ์ เทพทอง
2. นางสาวกิดาการ เมืองมุสิก
3. นายสนอง ทองยอด
4. นางสาวชุติญา ไกรวงศ์ธาดา

จึงขอให้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากไม่มาภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP