ข่าวทั่วไป

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งดให้บริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกิจกรรม STI Business Incubation Knowledge Sharing ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จึงของดให้บริการในช่วงดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ มีเหตุด่วนสามารถติดต่อได้ที โทร 08 6283 1589 (หทัย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/

TOP