ข่าวเด่น

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบคัดเลือกภาคใต้

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบคัดเลือกภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ จากโครงงาน “การพัฒนาเครื่องมือและเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า” จากประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โดยนางสาวศิริวรรณ์ สืบเสน และวิศณุ รัตนปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 9,000 บาท ซึ่งมีอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคใต้ จากโครงงาน “Drone สำรวจถ่ายภาพ บินอัตโนมัติด้วย GPS สั่งงานผ่านทาง Smartphone” จากประเภท Internet of Things โดย นายชาญชัย ชัยชาญ และนายเสกสรร มั่นคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับเงินสนับสนุนรอบที่สองจำนวน 9,000 บาท ซึ่งมีอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อนึ่ง การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) ครั้งที่ 18 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งจัดการแข่งขัน 3 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็นการคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ ระดับภาค รอบที่ 2 เป็นการแสดงผลงานเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในรอบที่ 3 คือการรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ไทย ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ

TOP