ข่าวทั่วไป

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2016 ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรีคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2016" ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี โดยมีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันกว่า 150 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2016" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้สบทบเข้ากองทุนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันกว่า 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้รับเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนทั้งในนามบุคคลและองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าขนอม บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด สาขาบ้านตาขุน บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟ ร์ เซอร์วิส คุณสมชาย พิสุทธิโกศล และองค์กรอื่นๆ อีกหลายแห่ง

ประมวลภาพ

TOP