ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ลูกประคบ สเปรย์ไล่แมลง ไพลแห้ง และขมิ้นชันแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ จำนวน 1 อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ลูกประคบ สเปรย์ไล่แมลง ไพลแห้ง และขมิ้นชันแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

บัดนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง)
นางสาวการเกตุ วัฒนสิทธิ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง)
นางสาวณัฐณิชา ดวงขจี

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-10.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากไม่มาในกำหนดวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรองต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565


TOP