ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ลูกประคบ สเปรย์ไล่แมลง ไพลแห้ง และขมิ้นชันแห้งด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ จำนวน 1 อัตรา