ข่าวทั่วไป

แจ้งแผนกำจัดปลวกเดือนมีนาคม 2559

ส่วนอาคารสถานที่ขอแจ้งแผนการเข้าดำเนินการป้องกันและกำจัดปลวก โดยบริษัท โฮม เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด ครั้งที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หากมีเหตุขัดขัดข้องกรุณาแจ้งได้ที่ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ โทร.3882

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dlb-20160304-022114.pdf

TOP