หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมเมืองคอนประชุมร่วมผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ หาแนวทางแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนค่าถมดินโครงการศูนย์แพทย์ฯ