ข่าวเด่น

หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมเมืองคอนประชุมร่วมผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ หาแนวทางแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนค่าถมดินโครงการศูนย์แพทย์ฯเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรัญ จันทร์ต้น วิศกรชำนาญการ สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41 เดินทางประชุมร่วมกับ พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อรับทราบและร่วมแก้ปัญหาดินถมโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งที่136/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการแสวงหาหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ย เยียวยาผู้เดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรม

โดยในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลเอกสารสัญญาว่าจ้างการรับเหมาถมดินโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ฉบับเก่าและฉบับใหม่ แบบแปลนการก่อสร้างและถมดิน เอกสารการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานการถมดิน เอกสารสำรวจปริมาณการถมดินของบริษัทเอกชนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ว่าจ้าง ตลอดจนขอรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์จากบริษัทที่ปรึกษา เพื่อหาข้อสรุปและเยียวยาผู้เดือนร้อนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้คณะผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ ได้นำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯลงพื้นที่โครงการการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP