ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารกลางคืน

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร (โซนแผงลอยด้านล่าง) ณ ศูนย์อาหารกลางคืน จำนวน 30 ร้าน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอรับใบคำร้องขอเข้าประกอบการ ณ งานบริหารทรัพย์สิน ส่วนการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และกำหนดยื่นใบคำร้องขอเข้าประกอบการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 คัดเลือกผู้ประกอบการในวันที่ 24 มีนาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพย์สิน ส่วนการเงินและบัญชี โทร.075-673716 (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารกลางคืน

TOP