ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ความก้าวหน้าศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ความก้าวหน้าศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1,400 วัน และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562


TOP