ผจว.นครศรีธรรมราช ร่วมงานทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๕๙