ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านทับวัง จ.ชุมพร

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านทับวัง จ.ชุมพร จำนวน 35 คน ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP