ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักตบลูกขนไก่ ชมรมแบดฯ มวล.คว้าแชมป์ PENGUIN BADMINTON CUP 2016การแข่งขันแบดมินตันรายการ PENGUIN BADMINTON CUP 2016 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สนามเพนกวินแบดมินตัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งทางชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าวด้วย ผลการแข่งขันปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P+ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา คู่กับ นายนิธิพัฒน์ คงอรุณ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ C คือ นายยุทธชัย ฮารีบินคู่กับนายฟารดี หมาดทิ้ง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P+ ได้แก่ นายธีรพงศ์ หนูปลอดคู่กับนายฮาริศ หมัดอาดั้ม
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P- คือ นายอนุชิต ลายสลักคู่กับนายพรศักดิ์ ไชยพงศ์

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ได้รับโล่รางวัล ของที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ

TOP