ข่าวเด่น

เยาวชนทั่วประเทศ ร่วมค่ายนักเทคโน’เกษตร ที่ม.วลัยลักษณ์


สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 มีนักเรียนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ พร้อมสัมผัสองค์ความรู้เกษตรจากปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ กล่าวภายหลังจากเป็นประธานเปิดค่ายยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ว่า ผลสำเร็จจากการจัดค่ายฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายให้ความสนใจซักถามข้อมูลต่างๆ และจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น ตลอดจนมีนักเรียนที่ผ่านค่ายสนใจมาเรียนในสำนักวิชานี้มากขึ้นตามลำดับ ทำให้มีการจัดค่ายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2559 มีนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 80 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า เป้าหมายสำคัญของค่ายนี้คือต้องการให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นว่า ถ้ามาเรียนกับสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตรดีอย่างไร และจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ที่สำคัญคือต้องการพัฒนาเยาวชนให้เห็นความสำคัญของการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเทคโนโลยีการเกษตรผ่านกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชา สัมผัสการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ฝึกการทำโครงงาน ตลอดจนการลงพื้นที่สัมผัสองค์ความรู้เกษตรจากปราชญ์ชาวบ้านด้วย

“ทุกวันนี้หลายๆคนยังติดกับความคิดเดิมๆที่ว่าเรียนเกษตรแล้วต้องไปทำไร่ทำนา ดังนั้นมหาวิทยาลัยเองพยายามเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ โดยมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีให้มากที่สุด เพราะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพตามที่ต้องการได้ และในอนาคตที่อาหารมีจำนวนจำกัด การนำเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้ก็จะทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าว

 

ประมวลภาพ


ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP