เยาวชนทั่วประเทศ ร่วมค่ายนักเทคโน’เกษตร ที่ม.วลัยลักษณ์