ข่าวทั่วไป

โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ฟังแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชม มวล.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน 35 คน ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP