โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ฟังแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชม มวล.