ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเก็บข้าว “นาวาน” ด้วยแกะอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายชุมชนนครศรีธรรมราช และพี่น้องหมู่ที่ ๔, ๕ และ ๖ ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก ๔๑ ร่วมจัดกิจกรรม พิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ และไหว้พระภูมิเจ้าที่นา เจ้าที่นาบ้านบางไผ่ หมู่ ๖ ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ "นาพฤกษาสวนครัวในธรรมชาติ" ของ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒน พัฒนกุล เป็นประธานการพิธีพราหมณ์บวงสรวงแม่โพสพและไหว้พระภูมิเจ้าที่นา และเก็บข้าวครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีปลัด อบจ.นครศรีธรรมราช นายสนั่น ศิลารัตน์, ผอ.มณี เอียดเสน, ครูสีไหม นักเรียนและผู้เข้าร่วมเกือบร้อยคน ร่วมเก็บข้าวด้วยแกะ เครื่องมือเก็บข้าวดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวไทยภาคใต้ ซึ่งการเก็บข้าวในลักษณะนี้เรียกว่า "ออกปาก" หรือ "นาวาน"

สำหรับพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ และไหว้พระภูมิเจ้าที่นา ณ "นาพฤกษาสวนครัวในธรรมชาติ" ของ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ มีคณะสื่อมวลชนร่วมไปทำข่าวเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ รายการตามรอยใต้ ของครูเชวาน์เขาทะลุ, ทีวีช่อง ๑๑, นครครูเชาว์ เขาทะลุ, ช่อง ๓ ๕ ๗ ๘ ๙

การทำนาและพืชสวนครัวในพื้นที่นี้เป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีแผนการส่งเสริมการปลูกพืชด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่นเดียวกับการทำนาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ทุกปีจำทำนาแบบเกษตรีย์อินทรีย์ทั้งสิ้น พิธีกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ อาชีพการทำนา ซึ่งถือเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง โดยรอบๆ นาข้าว จะมีต้นมะพร้าวน้ำหอม ๑๒๐ ต้น มะพร้าวเพื่อเอาน้ำกะทิ ๓๐ ต้น นอกจากนี้มีพริก และฟักทอง ปลูกคละกันไปด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำให้เกิดคุณค่าทั้งประชาชนและราชการ และร่วมทำตามแนวพระราชดำริของพ่อหลาง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP