มวล.-อบต.โมคลาน-อ.ท่าศาลา ลงนามความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน