ข่าวการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดการแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ

นศภ.ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ และ นศภ.ธันธิชา โต๊ะทอง ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาไทย และ นศภ.เพชรลักษณ์ ตันติดนุนันท์ และ นศภ.ลลิต อรุณฤทธิเดชา ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาอังกฤษ ในงาน "Patient Counseling Event ประจำปีการศึกษา 2558" ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จาก 18 สถาบันทั่วประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/psutthailand/?pnref=story

TOP