นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดการแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ