ข่าวทั่วไป

มวล.ร่วมจัดโครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อ-แม่ รักษ์ฟ้า รักน้ำ รักแผ่นดิน

ด้วยคณะเยาวชนนักปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อ-แม่ รักษ์ฟ้า รักน้ำ รักแผ่นดิน นำโดยนายอังกูร ธนภาณุวงศ์ ประธานโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังทุกจังหวัดของประเทศไทยในช่วงปิดเทอม เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามโครงการในพระราชดำริ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนประชาชนคนไทยเกิดความรัก ความสามัคคี รู้คุณชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยทางโครงการได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัด สถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง มีชื่อเสียงและมีโครงการพระราชดำริ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมเมืองมหาวิทยาลัย 9,000 ไร่ และปลูกต้นไม้พระราชทานในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับชมรมจักรยานเทศบาลตำบลท่าศาลา ชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพสโมสรวลัยลักษณ์ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ ส่วนกิจการนักศึกษา และฟาร์มมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2559

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


TOP