ข่าวทั่วไป

ขอเชิญดาวน์โหลด และอัพเดทแอพพลิเคชั่น Walailak Channel บนระบบปฏิบัติการ Androidส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Walailak Channel บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเชิญชวนให้ผู้ที่ติดตั้งไปก่อนหน้าทำการอัพเดทแอพพลิเคชั่น ซึ่งปัจจุบันได้มีการอัพเดทเวอร์ชั่นเป็น 1.0

แอพพลิเคชั่น Walailak Channel สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางวิชาการ ข่าว สาระบันเทิง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/walailakchannel

TOP