ชาววลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายและร่วมกิจกรรม "ปั่นจักรยานการกุศลพิชิตเขาวัง" ใน วันที่ 19-20 มีนาคม 2559