ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์