ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมหลากหลายเนื่องในโอกาสสถาปนาครบปีที่ 24

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 24 วันที่ 29 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสำเร็จและความภูมิใจที่ผ่านมาในรอบปี การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมัตตาภิบาลรากฐานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรด้านต่างๆ ที่สำคัญและขาดไม่ได้ คือ การทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 29 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และวันที่ 29 มีนาคม 2559 นี้ เป็นวันครบรอบปีที่ 24 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่และหลากหลาย เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. กิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน สร้างสุข เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ชมนิทรรศการผลงานที่เป็นความสำเร็จ/ที่ภาคภูมิใจของหน่วยงาน และนักศึกษา นิทรรศการภาพถ่าย 24 ปี มวล. และ “Unseen WU : ความงามที่ประทับใจ” การแสดง “รวมพลังสานสายใจ มวล” โดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา Show & Share : สิ่งดีๆ ที่ภูมิใจ ผลงานที่เป็นความสำเร็จ/ที่ภาคภูมิใจของหน่วยงานต่างๆ ศิษย์เก่าและนักศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานเด่นตามภารกิจ 4 ด้าน รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านจิตสาธารณะ ด้านบริการดีเด่น และด้านพัฒนานวัตกรรม รางวัลหน่วยงานบริการเด่น นักสร้างสุของค์กรดีเด่น ชุมชนนักปฏิบัติดีเด่น และโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ “ธรรมัตตาภิบาลรากฐานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคี มวล. ครบปีที่ 24 ระหว่างศิษย์เก่า VS ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรสายปฏิบัติการ VS บุคลากรสายวิชาการ และประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช VS สื่อมวลชน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอท่าศาลา รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 24 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


TOP