ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/๒๕59 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวนุจรีย์ สุทธิพันธ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวเนติลักษณ์ อุทิศจรูญรัศมิ์

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP