ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาศรมยาวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมออกหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาศรมยาวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ โดยออกให้บริการ เรื่อง ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กิจกรรมหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ ด้านการแพทย์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เป็นโครงการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดขึ้นทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ของทุกเดือน ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์เบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ ณ วันที่มีการจัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิสาหกิจบริการ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 075-673509 - 10 , 075-673532

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP