คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาศรมยาวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมออกหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์