ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์