ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 24