Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 24

30/03/2559

3762

เมื่ออังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่24 (29 มีนาคม 2559) โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนรายรอบ มหาวิทยาลัยร่วมงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรม “เดิน - วิ่ง - ปั่นจักรยาน สร้างสุข” โดย สโมสรวลัยลักษณ์ ชมรมจักรยานและชมรมจักรยานนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่า และชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง บริเวณลานเพลินตา อาคารไทยบุรี พิธีเปิดนิทรรศการ โดย นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โถงกลางชั้นล่าง อาคารไทยบุรี จากนั้นเป็นกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ชมการแสดง “รวมพลังสานสายใจ มวล.” โดย บุคลากรและนักศึกษา กิจกรรม Show & Share : สิ่งดีๆ ที่ภูมิใจ ผลงานที่เป็นความสำเร็จ/ที่ภาคภูมิใจ ของหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุน ศิษย์เก่าและนักศึกษา โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการวิจัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการ รางวัลหน่วยงานบริการเด่น รางวัลนักปฏิบัติดีเด่น รางวัลนักสร้างสุของค์กรดีเด่น และให้เกียรติเยี่ยมชมและเลือกรับประทานอาหารกลางวัน จากซุ้มอาหารของหน่วยงานต่างๆ กว่า 40 ซุ้ม บริเวณลานน้ำพุ อาคารไทยบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ยังมีกิจกรรม เปิดม่าน Unseen WU : ความงามที่ประทับใจ โดย ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ “ธรรมัตตาภิบาล : รากฐานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมมอบรางวัลนิทรรศการยอดนิยม หน่วยงานวิชาการได้แก่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุนได้แก่ส่วนประชาสัมพันธ์ รางวัลผู้ร่วมลงคะแนน รางวัลการประกวดคลิปกิจกรรมนักศึกษาโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นม.วลัยลักษณ์นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมและรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ จากนายปรีดา วันธนาภรณ์ ที่ปรึกษาควบคุมงาน บริษัท นิติบุคคลร่วมทำงาน พีคิวทีเอส จำกัด ในฐานะผู้จัดการโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล เชื่อมความสามัคคี มวล. ครบปีที่ 24 ระหว่าง ศิษย์เก่า VS ศิษย์ปัจจุบัน, บุคลากรสายปฏิบัติการ VS บุคลากรสายวิชาการและประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช VS สื่อมวลชน โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเขี่ยฟุตบอลเปิดการแข่งขันนอกจากนี้เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมโครงการ Big Cleaning Day และร่วมปลูกต้นประดู่ป่า ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 300 ต้น ณ บริเวณหอพักนักศึกษา อีกด้วย

ประมวลภาพ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.