ข่าวทั่วไป

รับสมัครเรียนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดหลักสูตรว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง (เปิดสอนทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีผู้ฝึกสอน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณณัชธัญนพ โทร. 092-1264668 คุณพรศักดิ์ โทร. 087-272-2253 คุณสุพจน์ โทร. 087-796-8416 และคุณชนะ โทร. 093-675-1070 รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ฝึกสอนแต่ละท่าน

TOP