ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลารับบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "Research for Well-Being" วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลารับบทความจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2559

ผู้สนใจส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th e-mail:wuird.walailak@gmail.com โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP