ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คุณชัยยงค์ คชพันธ์ : เคล็ด (ไม่) ลับธุรกิจ จากฟาร์มเห็ด สู่เห็ดทอด อินเตอร์คุณชัยยงค์ คชพันธ์ เจ้าของธุรกิจเห็ดทอดนาโหนดและเครื่องดื่มจากข้าวสังข์หยด บรรยายพิเศษ “เคล็ด (ไม่) ลับธุรกิจ จากฟาร์มเห็ด สู่เห็ดทอด อินเตอร์” ในงานการเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเน้น 2 แกนหลักในการทำธุรกิจ คือ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรและสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง และปรับตัวทางด้านการตลาดอยู่เสมอ จะทำให้องค์กรยั่งยืน

คุณชัยยงค์ คชพันธ์ เล่าว่า ความยั่งยืนเป็นเรื่องการปรับตัว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ การทำเกษตรให้ยั่งยืนไม่ใช่การดึงรั้งของเก่าไว้ และไม่ใช่การทำสิ่งใหม่โดยไม่สนใจสิ่งเก่า สิ่งที่ควรทำคือการหาจุดสมดุล โดยนำเสนอสิ่งดีๆ ในอดีตด้วยวิธีการสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสิ่งที่จะยืนหยัดได้คือการสร้างความแตกต่างและการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งเห็ดทอดนาโหนดและกาแฟ Delong เกิดขึ้นจากแนวคิดนี้

คุณชัยยงค์ เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการทำเห็ดทอดนาโหนดว่า เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ที่เพาะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริม และในช่วงปี 2536 เกิดภาวะเห็ดล้นตลาด ทำให้ราคาตก จึงคิดถึงการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า ในที่สุดก็ได้คิดค้นสูตรแป้งทอดกรอบ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเห็ดชุบแป้งทอดครั้งแรกในปี 2543 โดยได้นำไปทอดขายที่สถานีรถไฟพัทลุง เมื่อเริ่มขายดีขึ้น จึงได้ตั้งชื่อตามถิ่นกำเนิดของเจ้าของว่า “เห็ดทอดนาโหนด” จากนั้นก็ขยายสาขาไปเรื่อยๆ ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ พร้อมกับค้นพบว่า ตัวเองเป็นคนชอบค้าขาย แต่เมื่อนำ “เห็ดทอดนาโหนด” ไปขายที่กรุงเทพกลับไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านขายอาหารจานด่วนและเครื่องดื่มกาแฟชื่อดังที่มีสาขาทั่วโลก เพื่อเรียนรู้มาตรฐานการทำงานที่เป็นแบบเดียวกันในทุกสาขาที่มีการดำเนินการ เพื่อมาปรับใช้กับการทำเห็ดทอดขายในทุกตลาดนัดที่ต้องมีรสชาติและบริการในรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งรวบรวมคำถามต่างๆ ที่ลูกค้าถาม เพื่อให้พนักงานได้ตอบคำถามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แต่ปัญหาไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้ เมื่อการขาย “เห็ดทอดนาโหนด” ในตลาดนัดประสบปัญหา เช่น ฝนตก ผลไม้ออกมาก คนไม่กิน คนอยากกินแต่อยู่ต่างถิ่น เป็นต้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการทำเห็ดทอดให้เป็นของฝากและของกินเล่น

ในปี 2557 ได้เริ่มทำธุรกิจกาแฟ เน้นการสร้างความแตกต่างเช่นเคย โดยนำข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงมาใช้เป็นส่วนผสมในกาแฟชงสำเร็จรูป และนำความรู้จากการคั่วกาแฟที่เคยเรียนรู้มา มาใช้ในการคั่วข้าวสังข์หยดให้มีกลิ่นหอม แต่ยังคงกลิ่นหอมและรสชาติของกาแฟ เป็นกาแฟ 4 in 1 และใช้ชื่อว่า “Delong” มาจาก “MerDelong” ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 7 Innovation Awards ปัจจุบันกาแฟ “Delong” ได้ขายอยู่ในโซนภาคใต้ ไปรษณีย์ไทย และตาม catalog ต่างๆ

คุณชัยยงค์ คชพันธ์ บอกในตอนท้ายว่า ธุรกิจที่ทำมาจากการสร้างความแตกต่างในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น “เห็ดทอดนาโหนด” จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีคู่แข่ง หรือ “กาแฟ Delong” ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่เป็นกาแฟ 4 in 1 ซึ่งช่วยส่งเสริมสังคมและชุมชนต้นน้ำ คือคนปลูกข้าวสังข์หยด จึงมั่นใจว่า การสร้างความแตกต่าง จะทำให้องค์กรยั่งยืน

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว ธีรพงศ์ หนูปลอด ภาพ

TOP