ข่าวทั่วไป

CLMGraphic และศูนย์บรรณสาร ฯ เชิญร่วมกิจกรรม "ถ่ายภาพสวยด้วยตนเอง"

โครงการ CLMGraphic และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญเยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.4 และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม "ถ่ายภาพสวยด้วยตนเอง" ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น ซึ่งเหมาะกับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

- กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.
- กล้องที่ใช้ในการอบรมสามารถใช้กล้องได้ทุกชนิดตั้งแต่กล้องมือถือจนถึงกล่้องแบบมืออาชีพ
- วิทยากรคุณ นาวิน เนาวพงศ์ ผู้ก่อตั้งแสงศิลป์ถิ่นเรา
- รายละเอียดการอบรม

25 เม.ย. 59 ทำความรู้จักกับกล้องถ่ายรูปทั่วไป และกล้องถ่ายรูปของตัวเอง
26 เม.ย. 59 พื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับเด็ก - การปรับชดเชยแสง - การใช้ Software ที่มีอยู่ในกล้อง
27 เม.ย. 59 ความคิดสร้างสรรค์และการจัด Composition
28 เม.ย. 59 ปฎิบัติการถ่ายภาพนอกสถานที่ "อุทยานพฤษศาสตร์"
29 เม.ย. 59 PHOTOSHOP - พื้นฐานการตกแต่งภาพ - การนำภาพมาใช้ออกแบบ

ทั้งนี้ท่านผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและแจ้งชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เคาท์เตอร์ยืม - คืนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร.075673344 และคุณธรณิศ หาญใจ 075673307 0950838406
ทั้งนี้มีค่าสมัครร่วมกิจกรรมจำนวน 500 บาท ซึ่งท่านจะได้รับเสื้อ 1 ตัว อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม ชำระเงินได้ที่หน้างาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เข้าร่วมกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th/

TOP