โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน เดือนเมษายน 2559