ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทึ่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา (วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ced.wu.ac.th/seminar/index.php

2. หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ced.wu.ac.th/seminar/index.php

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกราช แก้วเขียว ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3183 และ 0 7567 3113

เอกสารแนบ
*คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
*ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

TOP