ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ภายในงานมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมวาดภาพระบายสี กีฬาฮาเฮ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร มีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าเกษตรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ 18 ปีขึ้นไป

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอท่าศาลา รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการ

TOP